چمن مصنوعی مدرسه رنگارنگ

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل دایمند

چمن مصنوعی مدل دایمند


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: نیم لوزی نیم بیضی

مدرسه رنگارنگ از برترین مدارس هوشمند و زیبای منطقه غرب تهران می باشد. این مجموعه آموزشی در ماههای گذشته با صرف هزینه قابل توجه،دانش تخصصی و ذوق و سلیقه هنرمندانه،در دست نوسازی قرارگرفت.  آخرین مرحله از فرایند کار، بهینه سازی فضای بیرونی و حیاط مدرسه در نظر گرفته شد. با توجه به تردد بالا و استفاده دانش آموزان از حیاط مدرسه ، چمنی مورد نیاز است که بتواند فشار پا را به خوبی تحمل کرده و شکل اولیه خود را حفظ نماید.

چمن مصنوعی دایمند از الیافی با شکل سطح مقطع لوزی شکل برخوردار است که همین ساختار منحصر به فرد باعث مقاومت بالا در برابر کوبیده شدن و تغییرات ظاهر می گردد. شادی و خنده دانش آموزان بر روی چمن دایمند ، رنگین کمانی از احساسات را پدید میاورد که نام مدرسه رنگارنگ را در ذهن ها جاودانه مینماید.

مدرسه رنگارنگ از برترین مدارس هوشمند و زیبای منطقه غرب تهران می باشد. این مجموعه آموزشی در ماههای گذشته با صرف هزینه قابل توجه،دانش تخصصی و ذوق و سلیقه هنرمندانه،در دست نوسازی قرارگرفت.  آخرین مرحله از فرایند کار، بهینه سازی فضای بیرونی و حیاط مدرسه در نظر گرفته شد. با توجه به تردد بالا و