زمین پدل برج میلاد تهران

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی سپیدار

ویژگی های مثبت مدل سپیدار برای این کاربری:

۱-‏نیاز به نگهداری در بازه های زمانی مشخص ‏

۲-لزوم استفاده از متریال پرکننده (شن سیلیس) ‏

چمن مصنوعی سپیدار


کارفرما: حس پدل تهران

محل پروژه: برج میلاد