نصب و اجرای چمن مصنوعی مجتمع آموزشی غیر دولتی علوم پزشکی شیراز  

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل آرژانتینی (زبرا)

ویژگی های مثبت مدل زبرا برای این کاربری:

۱- ظاهر بسیار زیبا

۲- تراکم الیاف مناسب

مجتمع آموزشی غیر دولتی علوم پزشکی شیراز


محل پروژه: مجتمع آموزشی غیر دولتی علوم پزشکی شیراز

صاحب پروژه: آقای دهقان پور

متراژ پروژه: ۱۸۰۰ متر مربع

کارفرمای پروژه: آقای دهقان پور