چمن مصنوعی درمانگاه تأمین اجتماعی

اطلاعات پروژه

نام مدلی که در این پروژه کار شده:

چمن مصنوعی مدل سیلک ۲۵

ویژگی های مثبت مدل زبرا برای این کاربری:

۱- ظاهر بسیار زیبا

۲- تراکم الیاف مناسب

چمن مصنوعی مدل سیلک25


ارتفاع چمن: ۲۵ میلی متر

الیاف چمن: V با آوند مرکزی MINT

چمن درمانگاه تأمین اجتماعی

پروژه چمن مصنوعی درمانگاه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در شهر بیجار می باشد.‏ کارفرما چمن مدل سیلک ۲۵ را که یکی از بهترین محصولات بازار کشور تلقی می شود؛ به عنوان ‏گزینه انتخابی خود معرفی نمود. این محصول علاوه بر ظاهر بسیار زیبا، دارای ویژگی های بسیار منحصر ‏به فردی همچون خاصیت برگشت پذیری الیاف و ساختار ‏V‏ شکل الیاف می باشد.‏

پروژه چمن مصنوعی درمانگاه تأمین اجتماعی در فصل سرما یعنی فصلی که درختان دچار برگ ریزان ‏می شوند اجرا شده، مطمئناً در فصل بهار زیبایی فضا دوچندان خواهد شد.‏

چمن درمانگاه تأمین اجتماعی پروژه چمن مصنوعی درمانگاه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در شهر بیجار می باشد.‏ کارفرما چمن مدل سیلک ۲۵ را که یکی از بهترین محصولات بازار کشور تلقی می شود؛ به عنوان ‏گزینه انتخابی خود معرفی نمود. این محصول علاوه بر ظاهر بسیار زیبا، دارای ویژگی های بسیار منحصر ‏به فردی