چمن مصنوعی – فروش اینترنتی چمن مصنوعی

اطلاعات پروژه

ارتفاع:25
الیاف:نازک ساده

نام مدلی که در این پروژه کارشده است :

چمن مصنوعی مدل صدف


چمن مصنوعی مدل صدفویژگی های مثبت مدل صدف برای این کاربری

 


ویژگی های منفی مدل صدف برای این کاربری

 

چمن مصنوعی بین سنگ گیشا

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

چمن مصنوعی بین سنگ گیشا


توضیحات:

در پروژه چمن مصنوعی بین سنگ گیشا، همان طور که در بخش قبل و بعد قابل مشاهده است؛ گروه چمنزار علاوه بر ‏اجرای چمن، بخش زیر سازی را نیز بر عهده داشت.‏
برای اجرا و زیر سازی چمن های بین سنگ، لازم است به موارد زیر توجه داشته باشید:‏

‏۱ – فاصله بین سنگ ها نباید کمتر از ۶ سانتی متر باشد.‏
‏۲ – ارتفاع (عمق) مناسب بین ۱ تا ۱/۵ سانتی متر می باشد.
۳- سیمان کف کار باید به صورت لیسه ای باشد تا چسپیدگی مناسبی ایجاد شود.‏